Välkommen till Aviatum AB!

Vi erbjuder försäkringsförmedlare och andra fristående finansiella rådgivare ett antal oberoende tjänster inom finanssektorn.

  • Anknutet ombud.
  • Oberoende rådgivning av strukturerade produkter.
  • En aktiv och trendföljande förvaltning.
  • Upphandling av utbildningar.
  • Klagomålshantering.

Aviatum AB kvalitetssäkrar alla affärer genom en extra granskningsprocess.
Detta ger en trygghet för alla!

 

Aviatum AB, Vasagatan 15, vån. 3, 111 20 Stockholm, Tel:08-440 10 90, Fax:08-440 10 99, E-post: info@aviatum.se