Godkända leverantörer och placeringar

Aviatum har skapat ett ramverk för vilka försäkringar och placeringsprodukter som får användas av Aviatum och dess anknutna ombud vid rådgivning och marknadsföring. Syftet med ramverket är att Aviatum skall få en bättre kontroll på vilka affärer som görs av de anknutna ombuden.

Bedömning av risk

Alla placeringar som är godkända har blivit tilldelade en risk. Risken utgår ifrån vår sjugradiga skala där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Observera att en placering med risk 1 inte är utan risk. Vid kategoriseringen uppkommer det en hel del jämförelseproblem vilket är helt naturligt då olika placeringars egenskaper inte är direkt jämförbara med varandra. Fråga din rådgivare om du vill ha mer information om detta.

Riskmåttet (1-7) bedöms enligt UCITS- direktivet för fonder och motsvarande skala för strukturerade produkter. Övriga produkter se respektive produktflik. Finns det frågor på enskilda produkter så ta kontakt med Aviatum.

Tillstånd

En grundförutsättning för att Aviatum skall godkänna en leverantörs produkter är att bolaget har för verksamheten relevanta tillstånd i Sverige antingen direkt eller indirekt genom gränsöverskridande tillstånd.

Due diligence

För att det i övrigt skall vara möjligt för Aviatum att samarbeta med ett bolag görs en enklare granskning av bolaget och framför allt av dess administrativa flexibilitet och vandel.

Det är Aviatum AB:s styrelse som beslutar vilket bolag som ska accepteras/uteslutas som leverantör till Aviatum.
Garantum Partner/ Aviatum AB, Box 7364 103 90 Stockholm besök: Smålandsgatan 16, vån. 3, , Tel: 08-522 387 80, E-post: partner@garantum.se