Vision

Aviatum AB vill erbjuda försäkringsförmedlare och andra finansiella aktörer en möjlighet att bli anknutna ombud och få ta del av vårt totala serviceutbud.

Aviatum erbjuder även en unik trendföljande portföljförvaltningstjänst vars mål är att ge en betydligt högre avkastning till en lägre risk än vanligt traditionellt fondsparande.

Affärside:

Att höja kvaliteten på finansiell rådgivning i Sverige samt att förvalta alla svenskars sparkapital.
Garantum Partner/ Aviatum AB, Box 7364 103 90 Stockholm besök: Smålandsgatan 16, vån. 3, , Tel: 08-522 387 80, E-post: partner@garantum.se