Anknutna Ombud

Konceptet innebär att företag (till exempel försäkringsförmedlare) med rätt kompetens kan anknyta sig till Aviatum och därefter med hjälp av Aviatums tillstånd bedriva förmedling av finansiella instrument och tjänster. Aviatum tillhandahåller utbildning, rutiner och dokumentation för att bedriva verksamheten i enlighet med gällande regelverk. Läs mer om vad det innebär att vara ett anknutet ombud i vårt informationsblad.

Hur blir man anknutet ombud åt Aviatum?

För att kunna ingå avtal med Aviatum om att bli anknutet ombud måste man uppfylla vissa krav avseende utbildning, erfarenhet och andra krav. Dessa krav framgår av "Ansökan Anknutet ombud" där du ser vilka uppgifter som efterfrågas.

Har du några frågor eller saknar du någon del av den utbildning som krävs går det bra att kontakta oss för att diskutera möjligheterna till kompletterande utbildning. >

När Aviatum kontrollerat och godkänt ansökningshandlingarna skriver vi ett avtal.

Vad innebär det att vara anknutet ombud åt Aviatum?

Som anknutet ombud åt Aviatum kan du, med stöd av Aviatum AB:s tillstånd, bedriva marknadsföring av investeringstjänster. Du får vidare ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument. Du får dessutom tillhandahålla investeringsrådgivning avseende investeringstjänster och finansiella instrument.

Du måste ha en ansvarsförsäkring som är skräddarsydd för den typ av verksamhet du bedriver som anknutet ombud. Denna försäkring har Aviatum upphandlat och kostar idagsläget 3 000 kr/person/år.

Du kommer regelbundet att få olika typer av erbjudanden från Aviatum som avser att underlätta din verksamhet både som försäkringsförmedlare och anknutet ombud.

Vem äger kunden?

Det anknutna ombudet äger alltid sin kund. Detta är noga reglerat i avtalet mellan ombudet och Aviatum.
Garantum Partner/ Aviatum AB, Box 7364 103 90 Stockholm besök: Smålandsgatan 16, vån. 3, , Tel: 08-522 387 80, E-post: partner@garantum.se